Maatje worden?

sniankleinWil je op een georganiseerde maar sportieve manier kennis maken met mensen met een verstandelijke beperking? Wie weet is maatje worden bij Super COOL! dan iets voor jou. Bij super COOL! worden deelnemers met een verstandelijke beperking individueel of in een groep gekoppeld aan een sportmaatje.

Dit maatje is een vrijwilliger (18 +)  of een 1e  , 2e of 3e jaars stagiaire van een sociale MBO of HBO studie. We verwachten van maatjes dat ze zich voor minimaal een jaar aan het project verbinden. Als stagiaire moet je in principe het hele schooljaar van september tot aan de zomervakantie beschikbaar zijn. Is jouw stageperiode anders maar wil je wel heel graag mee doen? Overleg dan wat er mogelijk is.

De deelnemers kunnen naast een verstandelijke beperking ook een andere beperking hebben, bijvoorbeeld visueel, fysiek of psychisch (autistisch).

Vrijwilligers kunnen lid zijn van ASV maar er zijn ook vrijwilligers van buiten de vereniging aan dit project verbonden.

Ben je jonger dan 18 jaar maar wil je wel als vrijwilliger aan dit project mee doen dan kan dit mits je op de achtergrond wordt begeleid door een volwassene. Stagiaires jonger dan 18 jaar zijn welkom mits er vanuit schol een vorm van begeleiding is.

Verschillende soorten maatjes

Wij krijgen hulp van verschillende soorten maatjes.
Er zijn maatjes die helpen bij het sporten op donderdagavond. Sommigen daarvan kunnen (net als de deelnemers) redelijk tot goed schaatsen of inline skaten. Anderen helpen door mee te lopen want er zijn ook deelnemers die daarmee al goed geholpen zijn. Weer anderen helpen bijvoorbeeld bij het uitdelen van de materialen.

Meestal helpen dezelfde begeleiders dezelfde deelnemers.
En er zijn ook vrijwilligers die ‘alleen’ helpen bij evenementen of uitstapjes.

Wij zijn blij met elke hulp!

Eén op één koppeling

Er zijn ook maatjes die één op één gekoppeld worden aan één van de deelnemers. Zij spreken dan onderling samen af of ze naar de lessen komen of dat ze iets anders gaan ondernemen. Bijvoorbeeld gezellig een bakje koffie drinken in de stad. Of samen knutselen bij de deelnemer thuis of bij het Koffie Cafe. Sommige maatjeskoppels gaan één keer in de drie maanden een hele dag samen met elkaar op stap en bezoeken bijvoorbeeld een pretpark.

Deze koppeling leggen we officieel vast op een afspraken formulier zodat je weet hoe je elkaar kunt contacten. En je spreekt af hoe vaak je elkaar ziet. dat kan wekelijks zijn. maar bijvoorbeeld ook één keer per twee weken of één keer per maand.

Als de deelnemer nog steeds wil gaan schaatsen of inline skaten en het maatje kan niet op donderdagavond dan zijn er genoeg  andere begeleiders aanwezig om de deelnemer te helpen.

VOG verklaring

NB. maatjes die één op één gekoppeld worden moet altijd een recente VOG verklaring kunnen overleggen.
Deze VOG verklaring wordt aangevraagd door de VMCA en is gratis.

Waarom werken we met maatjes?

Het is uit onderzoek gebleken dat mensen met een verstandelijke beperking veel minder sporten dan mensen zonder beperking. Het helpt hen als ze samen met maatjes gaan sporten.

Door de bezuinigingen op de zorg is het voor mensen met een beperking steeds minder mogelijk om mee te doen aan leuke activiteiten onder of na schooltijd die vanuit de zorginstelling wordt georganiseerd. Er zijn minder begeleiders op een groep en deze groepsleiders moeten hun aandacht en zorg over meer cliënten verdelen. Daarom is het fijn als een externe organisatie activiteiten aanbiedt waarbij de opvang en begeleiding voor de deelnemers goed geregeld is.

Als stagiaire of vrijwilliger kun jij iets betekenen in het leven van iemand met een beperking. Omdat elke week dezelfde maatjes aanwezig zijn bouwen we een band op met de deelnemers. Zij voelen zich veilig en weten of wie ze kunnen rekenen.

Uniek project

Dit super COOL! project biedt je de kans om kennis te maken met drie organisaties: De VMCA  (vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere) Triade en de Almeerse Schaatsvereniging.

Elke nieuwe vrijwilliger of stagiaire die maatje wil worden wordt ingeschreven bij de VMCA en krijgt een basistraining. Ook bieden we in de loop van het jaar diverse themabijeenkomsten of workshops aan. En elke vrijwilliger kan mee doen aan de diverse workshops die via de Vrijwilligers Academie Almere worden aangeboden.

We beginnen met groepsactiviteiten zodat het mogelijk is om te ervaren hoe de doelgroep is en de deelnemers jou leren kennen. Natuurlijk zijn dit schaats of skeelerlessen maar we doen meer samen. Bijvoorbeeld bowlen of samen eten.

Pas als je een band hebt opgebouwd met één van de deelnemers ga je buiten de gezamenlijke activiteiten om samen met de deelnemer iets ondernemen. Wat dat is en hoe vaak is afhankelijk van de wensen van de deelnemer en de mogelijkheden van de vrijwilliger of stagiaire.

Maatjes die schaatsen of skaten willen leren zodat ze hun deelnemer ook op het ijs kunnen begeleiden krijgen o.a. een aantal proeflessen aangeboden.

Je start met een training waarin het een en ander over de doelgroep wordt uitgelegd. Daarnaast kun je in de loop van het jaar ook themabijeenkomsten bij wonen. De groepsactiviteiten worden door ASV georganiseerd. De individuele activiteiten plan je, in overleg met de deelnemer en zijn/haar ouders of begeleiders zelf.