Zo willen wij omgaan met elkaar

We hebben plezier samen.
We juichen voor de ander, moedigen die aan.
We hebben respect voor elkaar.
We komen op voor elkaar.

We helpen elkaar om ons aan de volgende afspraken te houden:
Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is.
Ik discrimineer niet.
Ik sluit niemand uit; iedereen telt mee.
Ik ben aardig en zeg positieve dingen.

Ik ben trots op wat ik kan en doe en ik ben trots op de ander.
Ik behandel de ander zoals ikzelf behandeld wil worden.

Ik respecteer de grens van de ander.
Als iemand iets niet fijn vindt dan stop ik daar mee. Ook al bedoel ik het goed.
Ik geef zelf goed mijn eigen grenzen aan. Als ik iets niet fijn vind dan zeg ik dat.
Ik zeg stop als ik wil dat iemand stopt.
Als dat niet helpt of ik het niet durf te zeggen dan vraag ik de begeleiding om hulp.

Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik bel en mail niet met of naar de ander en heb geen contact via sociale media (WhatsApp, Facebook, Instagram) als de ander dat niet wil.

Ik kom op voor de ander in situaties die ik bij mezelf ook niet zou willen.
Ik help hem of haar om nee te zeggen als hij of zij iets niet wil.

Ik kan de leiding om hulp vragen als ik iets niet weet, iets nog niet kan of durf.
Als de (bege)leiding over mijn grens gaat, dan mag ik ook nee zeggen.

handen


Als je deze spelregels wilt printen dan kun je ze hier downloaden.