Zo willen wij omgaan met elkaar

We hebben plezier samen.
We juichen voor de ander, moedigen die aan.
We hebben respect voor elkaar.
We komen op voor elkaar.
We helpen elkaar om ons aan de volgende afspraken te houden.

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is.
Ik discrimineer niet.  Iedereen telt mee.
Ik ben aardig en zeg positieve dingen.

Ik ben trots op wat ik kan en doe en ik ben trots op de ander.
Ik behandel de ander zoals ikzelf behandeld wil worden.

Ik respecteer de grens van de ander.
Mijn grens eindigt waar die van de ander begint.
Als iemand iets niet fijn vindt dan stop ik daar mee. Ook al bedoel ik het goed.
Als de ander het niet fijn vindt is dat dus de grens voor die ander.

Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik bel, mail, sms, whatsup of Facebook niet met of naar de ander als de ander dat niet wil.

Ik geef zelf goed mijn eigen grenzen aan.
Als ik iets niet fijn vind dan zeg ik dat. Ik zeg stop als ik wil dat iemand stopt.
Eerst tegen de persoon om wie het gaat.
Als dat niet helpt of ik het niet durf te zeggen dan vraag ik de leiding om hulp.

Ik kom op voor de ander in situaties die ik bij mezelf ook niet zou willen.
Ik help hem of haar om nee te zeggen als hij of zij iets niet wil.

Ik luister naar de leiding.
Ik kan de leiding om hulp vragen als ik iets niet weet, iets nog niet kan of durf.
Maar als de leiding mijn grens over gaat dan mag ik ook nee zeggen.

handen


Als je deze spelregels wilt printen dan kun je ze hier downloaden.